Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Πανελλαδική Απεργία Διαρκείας μέχρι να πέσει η Χούντα!!

...σχολιάστε
Το μόνο όπλο μας ενάντια στη Χούντα είναι η συντονισμένη δράση και όχι η αποσπασματική αντίδραση σε μεμονωμένα μέτρα από μεμονωμένες ομάδες.
Όλοι μαζί: Πανελλαδική Απεργία Διαρκείας μέχρι να πέσει η Χούντα!!