Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και αποτύχουμε η Τρόικα θα μπορεί να ελέγξει και τους 147,5 τόνους χρυσού του ελληνικού κράτους;

...σχολιάστε
Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και αποτύχουμε η Τρόικα θα μπορεί να ελέγξει και τους 147,5 τόνους χρυσού του ελληνικού κράτους που διατηρεί η ΤτΕ;


Το ερώτημα αυτό πέραν από ορισμένους έλληνες πολιτικούς αρχίζει να τίθεται και στο εξωτερικό.

Η αξία του χρυσού διαμορφώνεται στα  5,78 δις ευρώ και περιλαμβάνονται επίσης  διαθέσιμα της ΤτΕ  σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών (3.587 χιλιάδες ουγγιές), οι απαιτήσεις της σε χρυσό (986 χιλιάδες ουγγιές) έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στο ΔΝΤ (καταβολή από την Τράπεζα στο ΔΝΤ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του μεριδίου συμμετοχής του σε χρυσό), καθώς και ο χρυσός και τα χρυσά νομίσματα μη διεθνών προδιαγραφών (169 χιλιάδες ουγγιές).....

Σημαντικό μέρος των διαθεσίμων σε χρυσό φυλάσσεται σε τράπεζες του εξωτερικού στην Ελβετία, στην ΕΚΤ και στις Κεντρικές τράπεζες της Μ Βρετανίας και των ΗΠΑ στην FED δηλαδή. Να σημειωθεί ότι τον Μάιο η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αγορά 1.000 επιπλέον ουγγιών.

Η μικρή αύξηση κατά χίλιες ουγγιές που παρατηρείται αφορά αγορές χρυσού (χρυσές λίρες  Αγγλίας) στις οποίες προέβη η Τράπεζα από ιδιώτες, ενώ η σημαντική αύξηση της αξίας του χρυσού σε ευρώ οφείλεται στην άνοδο της τιμής του


Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

Διαθέσιμα και απαιτήσεις

Βάρος σε χιλιάδες ουγγιές 4.742

Βάρος σε τόνους 147,5

Αξία χρυσού σε δισ. ευρώ 5,7


Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουν ότι η ερώτηση είναι δυστυχώς ρητορική...