Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

o tempora o mores

...σχολιάστε
Η S&P υποβαθμισε το EFSF απο ΑΑΑ σε ΑΑ+ !  Tweet της Μαρίας Δεναξά.