Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

"Ναι" στα ΧΥΤΑ Γραμματικού και Κερατέας από το ΣτΕ

...σχολιάστε
Το δρόμο για τη συνέχιση της δημιουργίας ΧΥΤΑ στις θέσεις «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και «Βραγόνι» Κερατέας ανοίγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των δημοτικών αρχών της περιοχής.


Οι δύο Δήμοι ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του 2009 με τις οποίες παρατάθηκε έως 30 Οκτωβρίου 2013 η χρονική διάρκεια ισχύος των υπουργικών αποφάσεων που ενέκριναν τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο, το ΣτΕ όμως απέρριψε τις αιτήσεις χωρίς παράλληλα να επιφέρει ουσιαστικές μεταβολές σε αυτούς τους όρους.

Το δικαστήριο απέρριψε με αυτό τον τρόπο και τους ισχυρισμούς  των Δήμων πώς η εφαρμογή των αποφάσεων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κερατέας και του Γραμματικού και στην υγεία των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών, καθώς και στα αρχαία ευρήματα θεωρώντας τους αβάσιμους , αόριστους ή απαράδεκτους.

Παράλληλα έκριναν πως οι υπουργικές αποφάσεις δεν είναι αντίθετες στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

capital

Η ψείρα είναι πολύ στεναχωρεμένη...