Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ιδιωτικοποιούν τα Ταχυδρομεία

...σχολιάστε
Ο δρόμος για την πλήρη "απελευθέρωση" των ταχυδρομικών υπηρεσιών ανοίγει με νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο ανοίγει την όρεξη στο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο βλέπει πρόσφορο έδαφος κέρδους σε έναν ακόμη άλλοτε προνομιακό, για το Δημόσιο, τομέα.

avgi