Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Ο πρωθυπουργός μας διαπραγματεύεται.

...σχολιάστε
Χωρίς πολλά λόγια, ας του θυμίσουμε κάτι: "It is easy to pay with the blood of others" (Simone de Beauvoir), ή αλλιώς, είναι πολύ εύκολο να πληρώνει κανείς με το αίμα των άλλων, με το αίμα μας...

Η ψείρα