Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

"Το Παρίσι φοβάται για χτύπημα στο Ιράν μέσα στο καλοκαίρι"

...σχολιάστε
Από το twitter της Μαρία Δεναξά: Το Παρίσι φοβάται για χτύπημα στο Ιράν μέσα στο καλοκαίρι.