Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Άλλος για υποβάθμιση;

...σχολιάστε
Η S&P υποβάθμισε κατά μια βαθμίδα την Αυστρία, τη Γαλλία τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, ενώ η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλλία και η Ισπανία υποβαθμίστηκαν κατά δύο βαθμίδες.

 Η ψείρα